Westcoastdetecting

Early Anglo Saxon Coins

Produktbeschreibung

Munten zijn een van de belangrijkste bronnen van informatie over de Angelsaxische periode. De combinatie van inscripties en tekeningen, geven zekerheid over de koning van een bepaalde periode en regio. Dit boek geeft een overzicht van de Angelsaxische munten. Zeer rijk geïllustreerd met kleurenfoto's. 64 pagina's