Westcoastdetecting

Bustes des rois et des Reines de France

Produktbeschreibung

Algemene katalogus, waarin in chronologische volgorde de Franse koningen en koninginnen, van dewelke hun beeltenis op de munten en penningen voorkwamen, afgebeeld en besproken worden. 628 afbeeldingen van Henri IV tot en met Lodewijk XVI. Bij de besproken munten staat ook een waardebepaling. 230pagina's, in kleur gedrukt.