Westcoastdetecting

Collection Moneta 149 Jean Luc Dengis

Produktbeschreibung

Trouvailles et trésors monétaires en Belgique XIV. Province d'Anvers De l'antiquité à 1794 Jean-Luc Dengis Na de delen gewijd aan de Waalse provincies komen nu de Vlaamse provincies aan bod. Met veel genoegen stellen we U het eerste deel voor dat handelt over munten uit de periode van de Klassieke Oudheid tot 1794 gevonden in de provincie Antwerpen. U kan in dit deel gegevens vinden over 22 muntschatten uit de Gallo Romeinse tijd en 48 muntschatten die dateren uit de periode van de middeleeuwen tot 1794. Samen met de losse muntvondsten telt deze inventaris meer dan 9000 munten. Zoals in de vorige delen kunnen wetenschappers, nieuwsgierigen of geïnteresseerden in de plaatselijke geschiedenis ook in dit deel makkelijk informatie opsporen. De vondsten zijn immers niet alleen alfabetisch geordend maar ook gegroepeerd per arrondissement, per vorstendom en per muntheer. Een recente chronologische lijst van de muntschatten vervolledigt het geheel. De bibliografie en de kaarten bevinden zich achteraan. Dit werkinstrument richt zich niet alleen tot belangstellenden en geïnteresseerden in de plaatselijke geschiedenis die op zoek zijn naar hun historische wortels maar ook tot numismaten, verzamelaars, archeologen, historici en economisten. 176 pagina's