Westcoastdetecting

NVMH Muntalmanak 2014

Product description

N.V.M.H. Muntalmanak + Euroalmanak 2014 31e editie, 379 blz. geheel in kleur met ruim 1600 foto s en detailopnamen. Inclusief Bataafse Republiek en Koninkrijk Holland (vanaf 1806), Nederland, alle Euromunten, Curacao, Nederlandse Antillen, Suriname, Nederlandse Indie (vanaf 1814) en papiergeld. Uitgave van de Nederlandse vereniging van munthandelaren 11-9-2013. De Muntalmanak heeft de rechten van de bekende Mevius catalogus overgenomen, deze verschijnt niet meer.