Westcoastdetecting

De bevrijding aan de kust

Product description

Vele historische werken over de slag om de Schelde stellen dat de Geallieerde verliezen te verwaarlozen waten. Maar wie de feiten bestudeert komt tot andere conclusies. In amper een half jaar tijd ging bijna 200.000 ton scheepsruimte verloren. En dat alleen voor het gebied van de Scheldemonding. Op de zeekaart zien we dat de aanloop naar de Schelde bezaaid is met de resten van tientallen schepen die dateren uit de laatste twee oorlogsjaren. In dit boek geven we een beeld, maar geen systematische beschrijving, van wat er op de zeebodem te vinden is aan scheepswrakken. 96 blz., auteur Tomas Termote