Westcoastdetecting

De romeinse keizers en hun munten

Product description

Dikwijls wordt door een beginnend verzamelaar een Romeinse munt als 'eigenaardigheid" aan zijn collectie toegevoegd: waarschijnlijk kent hij keizer Augustus, Nero en misschien ook nog Constantijn, maar daar blijft het dan meestal bij. Voor de algemeenheden i.v.m. Romeinse muntslag en geschiedenis, heb ik mij in ruime mate geïnspireerd op de Roman Coins and their Values. Voor de analyse van de opschriften, munttypes en muntsoorten werd beroep gedaan op de R.I.C en op de L.R.B.C. Ik hoop dat dit boek de belangstelling voor Romeinse munten kan aanwakkeren en dat het een behoorlijke hulp mag zijn bij het determineren ervan, zodat ze voor de muntenverzamelaar niet langer een "eigenaardig blokje metaal” blijven, maar als volwaardige antieke voorwerpen worden beschouwd met een ziel en een historie. Uit de inhoud : Het boek bestaat uit vier onderscheiden delen : Een algemeen deel, dat een korte historiek schetst van de Romeinse munten en nader uitleg geeft over de verschillende figuren op de keerzijde van de munten en de erop voorkomende afkortingen verklaart. Een gedeelte, dat iedereen in staat moet stellen om aan de hand van een ”index”, een verworven munt te determineren. Hieraan gekoppeld bevindt zich een uitgebreid overzicht van alle keizers en personen uit hun omgeving, daarbij verwijzend naar de diverse gebruikte inschriften op (vooral) de voorzijde van de munten. Het laatste deel vermeldt per keizer en per bijfiguur, geordend volgens muntplaats, al de munttypes die werden uitgegeven. Daarnaast werd omwille van de duidelijkheid een tijdsband met alle keizers (augusti) en kroonprinsen (caesares) opgesteld. Een kaart met de diverse provincies ten tijde van Diocletianus en met de officiële muntplaatsen bij het begin van de vierde eeuw, ronden dit werk af.