Westcoastdetecting

De Brabantse kleine denieren van de 13e eeuw

Product description

Dit nieuwe werk van Aimé Haeck, is een catalogus van de Brabantse kleine denieren van de dertiende eeuw. Het bevat een nauwkeurige beschrijving van meer dan 500 verschillende types en van ca. driehondervijftig kleinere varianten. De inleiding geeft ons een algemeen overzicht van deze bijzondere muntslag waarbij onderwerpen zoals de chronografische en geografische afbakening, de eigentijdse geschreven documenten, de vondsten, het gehalte en de massa, de waarde en de wisselkoers, de muntheren, muntmeesters en muntplaatsen ruimschoots aan bod komen. Voor het eerst wordt alles opgeluisterd door meer dan 1000 afbeeldingen waarvan 800 foto's. 286 bladzijden