Westcoastdetecting

Munten van Claudius II en Quintillus

Product description

Naast een uitgebreide studie over de toestand van het Romeinse Rijk tijdens de tweede helft van de derde eeuw, meer bepaald tijdens de regeringen van Claudius II en van zijn broer, Quintillus, geeft dit werk een overzicht van de keizerlijke en van de provinciale muntslag van beide vorsten. Bovendien wordt een totaal nieuw licht geworpen op en een classificatiesysteem ontworpen voor de consecratiemunten van beide keizers. Dit alles resulteert uiteraard in een heel repertorium munten (en medailles) waarbij meer dan 80 % geïllustreerd wordt. Als uitgangspunt werden een zestiental vrij recente muntvondsten genomen, die opnieuw kritisch werden geanalyseerd ervan uitgaande, dat de opstellers van de vondstbeschrijvingen degelijk werk hebben geleverd... Daarnaast werden een aantal verzamelingen en referentiewerken (her-)bekeken. In deze 376 bladzijden tellende catalogus worden 952 munten van Claudius II gerepertorieerd (763 afgebeeld). Quintillus wordt geïllustreerd met 187 munten (136 afgebeeld). In totaal wordt een overzicht gegeven van 293 consecratiemunten, waarvan 238 zijn afgebeeld. 88% van de andere munten (aurei, quinarii, denarii, sestertii) en medaillons zijn eveneens geïllustreerd. Ook wordt - wat vrij zelden gebeurt - de provinciale muntslag van genoemde vorsten opgenomen, zo treffen we munten aan van volgende steden: Cyzicus (1), Antiochia in Pisidia (5), Prostanna (9), Sagalassos (37), Seleuceia (9) en Alexandria (24). Een uitgebreide bibliografie sluit dit werk af.