Westcoastdetecting

Reading tidal rivers

Description de produit

Dit boekje verduidelijkt de manieren om goede zoekplekken te vinden in droogliggende vlakken van rivieren bij laag water. Rijk geïllustreerd, 81 pagina's.