Westcoastdetecting

Roman silver coins Vol 5

Description de produit

Dit boek behandelt alle gekende zilveren munten en variëteiten in de periode 284-491 Geschreven door C.E. King en David R Sear. 214 pagina's, 295 illustraties