Westcoastdetecting

Coinage - History of the North Sea World

Description de produit

Dit boek is een samenvatting van 28 thesisen, geschreven als eerbetoon aan Marion Archibald. Het boek behandelt de monetaire systemen van de val van het Romeinse rijk tot halfweg de 13e eeuw. Hoewel dit boek handelt over de munten zelf, wordt er hier ook veel aandacht besteed aan de historische en archeologische context van de munten. Een interessant thema gaat over de bewegingen van geld in en rond de zone van het nauw van Calais en het gebied rond de Noordzee. Het 794 pagina's tellende boek is onmisbaar voor hen die interesse hebben in de Europese economie in de periode 500-1250.