Westcoastdetecting

Huis Malburg van spoor tot spoor

Description de produit

Rond het jaar 1000 besloot de bisschop van Utrecht de parochiekerk van Kerk-Avezaath aan de abdij van Thorn te schenken. Het ging daarbij niet zozeer om het kerkgebouw zelf, , als wel de inkomsten uit de bijhorende grond en de arbeid van de waar woonachtige horigen. Mede dankzij deze schenking waren de Limburgse benedictinessen in staan hun leven geheel aan god te wijden. Dit boek geeft reliëf aan deze vrome geste. Bij de aanleg van de Betuweroute, de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Zevenaar, stuitte men namelijk op een terrein dat waarschijnlijk deel was van de Avezaathse bezittingen van Thorn. De opgraving bracht 2 erven aan het licht, die tussen ca. 1050 en 1225 intensief werden bewoond. De mensen hier hielden zich in leven met gemengde agrarische activiteiten en verrichtten eenvousige ambachtelijke werkzaamheden. Huisraad en architectuur van "Huis Malburg" laten zien dat de bewoners overwegend lokaal waren georiënteerd. Hun wereld was niet alleen wezenlijk anders dan die van de feodale heren op afstand, maar ook dan die van de handelaren uit het nabijgelegen Tiel. 368 pagina's