Westcoastdetecting

Middeleeuwe munten 751-1433 Aimé Haeck

Description de produit

Middeleeuwse munten van de vroege Belgische vorstendommen en heerlijkheden in vondsten (751-1433) Dit onderzoek is gebaseerd op in totaal 1904 vondsten en strekt zich uit over alle vorstendommen en heerlijkeden die deel uitmaakten van de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België, delen van noord Frankrijk, delen van Nederlands Limburg), met inbegrip van het prinsbisdom Luik en het graafschap/hertogdom Luxemburg. De munten die daarbij in beschouwing werden genomen zijn deze, geslagen vanaf de kroning van Pepijn de Korte in november 751, tot aan het invoeren van het eenvormig muntstelsel door Filips de Goede zn eijn "landen van herwaerts over", bij het in werking treden van zijn ordonnantie van 23 januari 1434. 201 pagina's (niet geïllustreerd) Tweetalig NL/FR