Westcoastdetecting

Saints And Their Badges

Productbeschrijving

Pelgrimsinsignes werden gekocht door pelgrims doorheen Europa, deels als souvenirs, maar ook voor hun religieuze waarde. Ze werden verondersteld in contact gekomen te zijn met heilige relikwiën. Deze objecten worden slechts zelden gevonden met de metaaldetector daar deze zeer breekbaar zijn. Sommige detectoramateurs vonden ze misschien en gooiden ze weg, niet beseffende wat het was... Dokter Michael Lewis is een specialist terzake en staat aan het hoofd van de afdeling "Portable Antiques Scheme" van het British Museum in Londen. Dit 165 pagina's tellende boek, is rijk geïllustreerd en biedt een overzicht van de geschiedenis van deze zeer bijzondere objecten.