Westcoastdetecting

Klokkenvordering 1942-1943

Productbeschrijving

In deze oorlogsjaren vorderde de Duitse bezetter alle klokken voor het vervaardiging van wapens. De klokken worden per provincie beschreven. H.J.van Nieuwenhoven - Klokkenvordering 1942-1943: Inventarisatie verricht in opdracht van de Directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg in 1939, in samenwerking met de Nederlandse Klokken- en Orgelraad. Gekoppeld aan de administratie van de firma P. Meulenberg te Heerlen in opdracht van de Duitse bezetter - Zeist, Rijksdienst Monumentenzorg, 1996 - Deel 1 - 380 pp. - Linnen band - 30 x 21 cm. De klokken worden per provincie beschreven. Vermeld worden de gegevens van de gemeente, welke kerk, het gewicht en eventuele opschriften. In juli 1941 werd een bevel uitgevaardigd dat metalen voorwerpen zoals lood, koper en tin moesten worden ingeleverd, maar o.a. kerkklokken vielen daar toen niet onder. Omdat in de loop van de oorlog de metalen toch zeer schaars werden, werd die uitzondering later ingetrokken. In de loop van de jaren 1942 en 1943 werden de kerkklokken alsnog gevorderd ten behoeve van de wapenindustrie in Duitsland.