Westcoastdetecting

De muntomloop in Vlaanderen

Productbeschrijving

Het boek, biedt naast uitvoerige teksten een volledige beschrijving in aangepast lettertype en met de correcte interpunctie van alle geëxposeerde munten, die bovendien allemaal worden afgebeeld. Ze geven informatie over de muntplaats, het jaartal, de slagperiode, voor- en keerzijde van de munt benevens de kantversiering en/of tekst. Correcte informatie over grootte, gewicht en metaalsoort. Daarenboven wordt gerefereerd naar een aantal standaardwerken. Munten, die in de tentoonstelling ontbreken, maar wenselijk zijn als illustratie voor de betreffende periode, staan eveneens afgebeeld binnen de context van het verhaal. Het werk wordt aangevuld met enkele opstellen, zo zijn er: Uiterst zeldzame munten in privé bezit. Het brengt (ook in kleur) een aantal (15) Vlaamse munten die hetzij uniek, hetzij buitengewoon zeldzaam zijn, maar die door de eigenaars om persoonlijke redenen buiten de tentoonstelling werden gehouden. Hoewel deze munten niet fysisch aanwezig waren (tenzij in kleurafbeeldingen op A3 formaat), komt deze extra informatie alleen de volledigheid van het werk ten goede. Het muntsysteem tijdens het Ancien Régime. De wisselaar en zijn vrouw. Bespreking van het schilderij door Quinten Metsys uit het Louvremuseum te Parijs en van het schilderij "de Goudweger en zijn vrouw" naar Marinus van Reymerswael uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen Uitgebreide bibliografie van al de werken waarnaar gerefereerd werd en die voor de tentoonstelling werden geraadpleegd. 292bladzijden Door Eddy schutyser