Westcoastdetecting

Handboek provinciale Nederlandse Muntslag II

Productbeschrijving

Handboek van 355 pagina's met harde kaft waarin de volledige Provinciale Muntslag van Gelderland, Friesland, Overijssel en Groningen van 1568 - 1795 uitvoerig wordt beschreven. Het boek is rijk geïllustreerd en ook de noodmunten alsmede de gouden, zilveren en koperen afslagen worden vermeld. Het tweede deel van wat een driedelig overzicht zal worden van de Nederlandse provinciale (en stedelijke) muntslag vanaf het prille begin van de Opstand tot en met de opheffing van de Bataafse Republiek in 1806. In dit deel worden de provincies Gelderland, Friesland, Overijssel en Groningen behandeld. Over elke provincie en stad is korte historische informatie opgenomen. Van vrijwel alle munten zijn zwart-witfoto's opgenomen; daarnaast een beschrijving met gegegens over materiaal, muntperiode, gewicht, opschriften en afgebeelde wapens, portretten en symbolen, en verwijzingen naar oudere numismatische literatuur. Behalve bronzen en zilveren munten blijven ook gouden emissies niet onvermeld. Aan de catalogus gaat een uitgebreide historische inleiding vooraf over onder meer de organisatie van het muntwezen, productiewijzen enzovoort. Verder een lijst van Latijnse opschriften in vertaling, een lijst van de belangrijkste relevante numismatische literatuur en een vertalende woordenlijst van Nederlandse termen in het Engels, Duits en Frans. Prijzen of prijsindicaties bevat het boek niet; die staan in een afzonderlijk uitgegeven 'Almanak'*, waarin voor munten die in het hoofdwerk behandeld worden, de handelsprijzen zijn aangegeven.