Westcoastdetecting

De munten van Lodewijk Van Nevers

Productbeschrijving

Vlaanderen was elvarend en had een lakenindustrie die een internationale uitstraling kende. Vlaanderen was rijk en de Franse koningen aasden op dit manna. De vrede van Athis Sur Orge van 1305 was een keerpunt. Philips IV De schone had Vlaanderen nu in zijn greep en er zou pas met de honderjarige oorlog in 1337 een kentering komen in de relaties met Frankrijk. Met de dood van Robrecht III van Béthune in 1322 werd zijn kleinzoon Lodewijk Van Nevers graaf van Vlaanderen. Opgevoed in Bourgondië en aan het Franse Hof zou deze francofiele graaf alle affiniteit met Vlaanderen en de Vlamingen ontberen. Meer dan eens deed de graaf beroep op zijn suzerein om orden op zaken te stellen in zijn graafschap. Opstanden werden de kop ingedrukt en de lakenindustrie werd menigmaal bedreigd door enerzijds de interne twisten tussen de wevers en de vollers, en anderzijds door het afsnijden van de woltoevoer uit Engeland. De eerste gouden Vlaamse munt werd kort na de slag van Kassel in 1328 in Aalst uitgebracht. Wellicht wachtte Lodewijk van Nevers met het slaan van munten tot de rust enigszins was teruggekeerd. De muntslag in Aalst was echter van korte duur, want in 1334 verhuisde de Munt naar Gent. alle overige emissies, zowel goud als zilver zouden in Gent in Rijks-Vlaanderen worden aangemaakt. De eerste zilveren munten warer halve en kwart groten eb ook zwarte munten, de mijten. Goudguldens werden uitgebracht van juni 1336 tot januari 1338. De periode van de groot ging van 1336 tot 1365, dus tot midden de regering van Lodewijk Van Male. Samen met de hertog van Brabant, Jan III werd een conventiegroot uitgebracht. Tijdens de revolte onder leiding van Jacob Van Artevelde werd de driesteden Groor geslagen. De groot van Lodewijk Van Nevers kreeg navolging in de omliggende landen en gold als standaard. Er werden ook nog 3 andere gouden munten uitgebracht; de gouden engel en de halve gouden engel (waarvan geen enkel exemplaar is teruggevonden) en het gouden schild, ook gouden stoel genoemd. Al deze munten worden in detail besproken en gestaafd aan de hand van de rekeningen, waarbij de regering van Lodewijk Van Nevers als rode draad door het verhaal loopt. 240 pagina's, hardcover